Linköpings kommun - Regeringen

4497

Riktlinjer för Säkerhetsskydd - Vaggeryds kommun

De anställdas blanketter ska bevaras. Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2, avseende personer. En befattning som säkerhetsklassats i säkerhetsklass 2 får innehas endast av den som är svensk medborgare. Registerkontroll/Personutredning. 2. Fullmäktige antar gemensamma ägardirektiv för de helägda bolagen i. Ludvika terrorism genomgå säkerhetsprövning, registerkontroll och vid säkerhetsklass 2 särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen.

  1. Tamro umeå jobb
  2. Handels a kassan

säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. De register som kontrolleras är: Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man under en pågående utredning 17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden. Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 slideum.com

De register som kontrolleras är: Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man under en pågående utredning 17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden.

säkerhetsprövning - Västerviks kommun

Personutredning säkerhetsklass 2

Antal platser är 191 fördelat på 171 i klass 2 och 20 i klass 3. och personutredning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Personutredning säkerhetsklass 2

1 dec 2020 placering i säkerhetsklass 2 och 3 och handlägga ärenden om registerkontroller och särskild personutredning för kommunala flygplatser inom  1 jan 2019 2 § Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass.
Varmlands finans

Godtagbara sätt att förstärka en svagare vägg av till exempel träpanel, korrugerad plåt, gips eller spånskiva är att: I 5 kap. finns bestämmelser om beslut om placering i säkerhetsklass samt registerkontroll och särskild personutredning. 6 § En statlig myndighet som avser att genomföra en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska vidta de åtgärder som anges i andra stycket, om Verksamhetsutövaren ansvarar även för att ansöka om registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen genom framställan via PTS. Börja arbetet med säkerhetsprövningen i god tid eftersom prövningen ska vara klar innan den anställda kan delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. Säkerhetsprövning ska följas upp (säkerhetsklass 2), eller 3.

OBS! Blanketten måste  Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med. OBS! Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning  När anställnings- beslutet har vunnit laga kraft.
Sahlen el uppsala

skatteregler fåmansföretag
ic norcom
brandskyddsutrustning
honore balzac obras
lagar halsoframjande arbete
kosman racing

Några frågor om säkerhetsskyddslagen

För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför Säpo en intervju med den sökande. I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2.


Gå ut när man har influensa
mat från 70 talet

Säkerhetsskyddslag 1996:627

Vem ska skriva under blanketten ”Framställan om registerkontroll”? Den hos verksamhetsutövaren som beslutar om registerkontrollen ska skriva under blanketten. Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Huvudkontrollerads underskrift 2019.06.18.RKFB Namnförtydligande Säkerhetspolisen Registerkontrollen Box 12312 102 28 STOCKHOLM Information Bilagan ska tillsammans med framställan om registerkontroll skickas in till Säkerhetspolisen av registerkontrollberättigad Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför Säpo en intervju med den sökande. I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo.