Finepart Sweden AB - Företagsinformation - Allabolag

8789

Finepart Sweden AB @FinepartSweden Twitter

Publicerad: 9 december 2016, 07:53. Bolaget är verksamt inom mikrovattenskärning, vilket innebär att med ett mycket högt vattentryck, cirka 4.000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Styrelsen för Finepart Sweden AB har idag, den 12 mars 2018, beslutat om att föreslå en riktad nyemission av aktier om 6,1 MSEK. Nyemissionen är villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma … Finepart Sweden AB (publ) genomför riktad emission om 5,0 MSEK och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner mån, okt 05, 2020 14:55 CET. Finepart Sweden AB (”Finepart” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av aktier om 5,0 MSEK samt att emittera vederlagsfria teckningsoptioner och kallar till extra bolagsstämma den 21 oktober 2020 för att godkänna emissionerna. En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 – 26 november 2021 teckna en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie.

  1. Service personal shopper
  2. Arkitekt lon
  3. Vardera din bil gratis
  4. Körkort glasögon böter
  5. Preliminär bolagsskatt
  6. Se besiktningsresultat
  7. Student portal university of gothenburg
  8. Tinder app store

Teckningskursen motsvarar en rabatt om 15 procent jämfört med den volymviktade kursen om 3:53 kronor för perioden under de senaste 10 handelsdagarna till och med 2 oktober 2020. Utspädningen uppgår till 8,6 procent. Vidare avser bolaget emittera totalt drygt 12 miljoner teckningsoptioner, TO1. För att finansiera expansionen genomför nu Finepart en företrädesemission om 13,6 MSEK som är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Allmänheten inbjuds att teckna aktier. Teckningsperiod: 28 februari – 13 mars 2020. Teckningskurs: 2,10 SEK per aktie. Nedan är länk till memorandum: En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 – 26 november 2021 teckna en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie.

Finepart InWest

Värdering av bolaget är cirka 22 miljoner kronor per-money. Teckningstid. Anmälan om teckning kan göras från och med den 17 oktober till och med den 3 november 2016. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Finepart ska ta in 5 miljoner kronor i riktad nyemission

Finepart teckningskurs

guld. året. del. företag. finepart. att kunna vara aktier är beräknat på en överenskommen teckningskurs om 63 SEK per aktie,  Finepart, som säljer maskiner för komponenttillverkning, har fått en order Teckningskursen på 12:80 kronor per unit, bestående av två aktier  Teckningsrätterna har ett värde eftersom att teckningskursen, priset som ska betalas för varje ny aktie (4,50 kronor), har satts med rabatt mot aktiekursen på  Finepart med kontor och tillverkning i Bollebygd var kund till Espira Inkubator (idag Inkubatorn i Borås) 2006–2008.

Finepart teckningskurs

Fineparts företrädesemission övertecknad!
Supekort unlimited

Mikrovattenskärning används för att skära i många o För att finansiera Bolagets ökning av försäljningstillväxten och takten i utvecklingsarbetet har styrelsen i Finepart föreslagit bolagstämman att besluta om att genomföra en nyemission om 5,0 MSEK och emittera 1666 666 aktier till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie riktad till följande: Jö För att finansiera expansionen genomför nu Finepart en företrädesemission om 13,6 MSEK som är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

ES Group har en etablerad affär på den växande värmepumpsmarknaden. Med nya produkter som minskar energikostnader och CO2-utsläpp för både bygg- och fastighetssektorn har bolaget stor expansionspotential när samhället strävar mot ett mindre klimatavtryck. Vid bolagsstämman i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj, 2018 i Göteborg beslutades att emittera 1 500 000 stycken teckningsoptioner till nyckelpersoner anställda i bolaget. Samtliga optioner i programmet har tecknats.
7 eleven götgatan

e-deklarationer
vårdcentraler huddinge
svenska exportkreditnamnden
var sker de flesta kollisionerna mellan motordrivna fordon och fotgangare
heavenly chips upgrades
kevin kwan net worth 2021

Passiv inkomst: 24 lukrativa idéer: Global gaming avanza

Storytel har majoriteten av kunderna verksamma inom den nordiska - och europeiska marknaden, med huvudkontor i Stockholm. Senaste nytt om Storytel B aktie. Storytel B komplett bolagsfakta från DI.se.


Anna background
arkitektprogram på tv

Finepart Sweden AB publ riktade emission av aktier - SvD

Transcription .