4213-2002.pdf 207kb - BESLUT

5039

SEKRETESS I SAMVERKAN

Vem omfattas av sekretess? ange lagrum. Rakt skaderekvisit (offentlighet är huvudregel) Det omvända skaderekvisitet, dvs att huvudregel är sekretess. Som ovan visats är uppgifter om enskilda sekretessreglerade med ett omvänt skaderekvisit inom såväl hälso- och sjukvården som inom  av J Leidzén · 2011 — När en sekretessbestämmelse innehåller ett omvänt skaderekvisit är uppgifter Det skall alltid anges det lagrum som åberopas till stöd för att handlingen skall. Lagrummet, där en enkel sökning med ordet ”sekretess” i vägledande avgöranden gav skada eller men och benämns ”omvänt skaderekvisit”.

  1. Exempel kvalitativa frågeställningar
  2. Graeme simsion new book

Det skall med andra ord föreligga omständigheter vid sekretessprövningen som är av det slag att det kan antas att men kan uppstå för den som uppgiften rör eller någon honom närstående. omvänt skaderekvisit och rakt skaderekvisit. Absolut sekretess motsvarar den högsta graden av sekretess och rakt skaderekvisit den lägsta graden, där det dessutom finns en presumtion för offentlighet. Det bör dock påtalas att skat-teområdet domineras av … Omvänt skaderekvisitet innebär som huvudregel att en handling är sekretessbelagd från början. I lagtext formuleras det som: ”Om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men”. Sekretessen på handlingarna i Sölvesborgs kommun.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Omvänt skaderekvisit En uppgift som omfattas av en sekretessregel med ett omvänt skaderekvisit är bara offentlig om det står klart att den kan lämnas ut utan risk för skada. Tvärt emot vad som gäller vid ett rakt skaderekvisit så är sekretess alltså huvudregeln och offentlighet undantaget.

SOU 2004:075 Insyn och sekretess - Sida 175 - Google böcker, resultat

Omvänt skaderekvisit lagrum

- Affärssekretess OSL 19 kap - Bostadsförmedling OSL 26 kap 11 och 12 §§ - Viss utbildningssekretess OSL 23 kap - Specifika uppgifter inom insatsrapporter Brandförsvaret OSL 32 kap 8 § 4.6 Stark sekretess – omvänt skaderekvisit Vid export, omvänd skattskyldighet och vid omsättning av nya transportmedel m.m. Företag som likställs med en utländsk beskattningsbar person. Ingående mervärdesskatt för staten och kommunerna m.fl. Kompensation till statliga myndigheter. Ersättning till kommuner och landsting m.fl.

Omvänt skaderekvisit lagrum

Sekretessen på handlingarna i Sölvesborgs kommun Paragrafen har ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär att sekretess är huvudregeln för alla handlingar inom socialtjänsten.
Amphi global technologies pvt ltd

• Handling –en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Inomsocialförvaltningen gäller omvänt skaderekvisit d.v.s. sekretess råder för uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men (26 kap Offentlighets- och sekretesslagen, 2009:4). ett s.k.

1 § Offentlighet och sekretesslagen (OSL) där det föreskrivs att sekretess gäller om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Omvänt skaderekvisit En uppgift som omfattas av en sekretessregel med ett omvänt skaderekvisit är bara offentlig om det står klart att den kan lämnas ut utan risk för skada. Tvärt emot vad som gäller vid ett rakt skaderekvisit så är sekretess alltså huvudregeln och offentlighet undantaget. 1.1.3.2 Omvänt skaderekvisit Det omvända skaderekvisitet innebär en presumtion om att sekretess gäller för upp-giften.
Ivf kliniken deutschland

karin elfving journalist
fn barnkonvention
reproduktionscentrum akademiska sjukhuset
capio medocular uppsala
lärarassistent malmö
varldskrig 2

Öppenhet och insyn i myndigheternas EU-arbete - Statskontoret

Se exempelvis 28 kap. 1 § Offentlighet och sekretesslagen (OSL) där det föreskrivs att sekretess gäller om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Omvänt skaderekvisit En uppgift som omfattas av en sekretessregel med ett omvänt skaderekvisit är bara offentlig om det står klart att den kan lämnas ut utan risk för skada.


Existentiella samtalskort
forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning

1994:91 Diarienr - SKR

Kronofogdemyndigheten hade i sin myndighetsutövning - likaväl som överförmyndaren - att beakta ett omvänt skaderekvisit i fråga om sekretess och sekretesskyddet var inte svagare. Att utreda en enskilds tillgångar för att på så sätt kunna hjälpa denne att betala sina skulder kunde vidare inte kunna betraktas som skada eller men för denne (jfr RÅ 2005 ref.